Går grundet mistillid

John Skov Hansen tog konsekvensen af
oplevet mistillid til bestyrelsesformanden
og rektor.
Kunne ikke længere tage medansvar.

John Skov Hansen ikke hvem som helst, der nu har fået nok og i utide er ude af bestyrelsen for FGUFYN.

John Skov Hansen, blandt meget andet:

  • Tidligere produktionsdirektør og administrerende direktør for Lindøværftet.

  • Tidligere medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Industri.

  • Bestyrelsesmedlem og næstformand i Østfyns Produktionsskole 2007-2019

  • Udpeget til bestyrelsen for FGUFYN af Dansk Industri.

Bekymret og undrende

I det offentliggjorte referat fra bestyrelsesmødet i FGUFYN den 6. april. 2021 har jeg under punkt “10 eventuelt” læst at John Skov Hansen, citat: “Med oprigtig beklagelse og efter at have konsulteret Dansk Industri meddeler, at han med omgående virkning udtræder af bestyrelsen for FGUFYN”.

Udtrædelsen sker kun et år, inden ny bestyrelse skal sammensættes.

Godt kendskab til John Skov Hansen

Jeg har som tidligere mange årig leder af Østfyns Produktionsskole haft John Skov Hansen som næstformand og forretningsudvalgsmedlem i skolens bestyrelse.

Han var udpeget/headhuntet til bestyrelsen i kraft af den vedtægtsbestemte selvsupplering.

Jeg har lært ham at kende, som et særdeles aktivt bestyrelsesmedlem, der bestemt ikke stikker halen mellem benene og løber i utide.

Bekymret og undrende har jeg henvendt mig til ham for at høre, hvad der er hændt ham siden den drastiske beslutning om udtrædelse.

Mistet tillid til bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen og rektor Gitte Lykkehus

Han har i mail fortalt mig, at han ikke længere kunne tage medansvar for institutionen, og derfor var nødsaget til at stoppe i bestyrelsen.

Han har i et ”åbent brev” den 5. april 2021 til bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen, alle bestyrelseskollegaer og Dansk Industri begrundet udtrædelsen.

I brevet redegør han for sine oplevelser.

Han fortæller blandt andet om oparbejdet mistillid til bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen og rektor Gitte Lykkehus.

Det kritiske indhold i brevet er helt udeladt i bestyrelsens referat fra mødet den 6. april 2021.

Det åbne og kritiske brev formidles nu i denne blog

John Skov Hansen har efter min henvendelse til ham givet mig tilladelse til her at formidle det åbne brev.

Han betegner brevet “åbent”, fordi han ingen indvendinger har mod at brevet uredigeret formidles.
Brevet kan læses HER.

I mailen til mig fortæller han, at han i bestyrelsen oplevede, at hans forbehold i beslutninger og referater ikke blev medtaget, som han ønskede og havde krav på jvf. bestyrelsens forretningsorden.

Værst oplevede han sig misinformeret og manipuleret.

John Skov Hansen fremhæver referatet fra mødet den 6. april 2021 med omtalen af hans afgang.

For ham er den ultra korte tekst, som han udtrykker det: “Et skoleeksempel på bestyrelsesformandens censurering, misinformation og manipulation“.

John Skov Hansen var et stort scoop for Østfyns Produktionsskole

John Skov Hansen er tidligere produktions- og administrerende direktør for Lindøværftet.

Han var et særdeles aktivt bestyrelsesmedlem i Østfyns Produktionsskole fra 2007. En del af årene som næstformand og medlem af skolens forretningsudvalg.

Han var afgørende for, at skolen med en stor donation fra Mærsk i 2013 kunne flytte i de fantastiske rammer i Marslev.

På det tidspunkt havde ingen forestillet sig produktionsskolernes nedlæggelse og indlemmelse i Forberedende Grunduddannelse (FGUFYN). Det skete fra  den 1. august 2019. Og krævede mange møder og stor forberedelse inden den dato.

Klar til at tage en tørn i FGU

Da arbejdsmarkedets parter skulle udpege medlemmer til de nye bestyrelser for FGU, var John Skov Hansen indstillet på at tage en tørn.

Han ønskede at sikre FGU lovens intention om, at det bedste fra produktionsskolen blev videreført ind i FGUFYN.

Dansk Industri udpegede ham til både den forberedende og efterfølgende permanente bestyrelse for FGUFYN.

Han har været i FGUFYNs bestyrelse fra det konstituerende møde den 11. oktober 2018 (altså forberedende og før opstarten den 1. august 20196) og frem til den omgående udtrædelse meddelt i brevet den 5. april 2021.

Et kæmpe tab for FGUFYN

Jeg er ikke det fjerneste i tvivl om, at John Skov Hansens afgang fra bestyrelsen er et kæmpe tab for FGUFYN.

Jeg har skrevet masterspeciale om bestyrelsernes lederroller i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Jeg kender betydningen af bestyrelser som evner at udfordre direktionen og omvendt.

Jeg ved også at det er en nedadgående spiral, når det modsatte sker. Jeg er oprigtig bekymret for, at FGUFYN er i en sådan nedadgående spiral.

Anspore til yderligere refleksion

John Skov Hansens dramatiske afgang fra bestyrelsen for FGUFYN er også for mig en anledning til ny og supplerende refleksion på forhold, som har undret mig.

Som tidligere beskrevet arbejder jeg på at fortælle historien om 31 år med produktionsskole i Kerteminde.

Ofte tager historiefortælling afsæt i begyndelsen. Sådan behøver det ikke være.

Jeg oplever med John Skov Hansens afgang, at historien om Østfyns Produktionsskole bør begynde med slutningen og yderligere følges op med nye indlæg her på bloggen, f.eks.:

  • Hvilke strategiske forberedelser gjorde bestyrelse og medarbejdere i enighed.
  • Hvordan er det gået og hvordan går det i FGUFYN
  • Hvordan har Kerteminde Kommunes repræsentanter håndteret deres indflydelse i bestyrelsen.

 

 Karsten Holm Jensen

– Oprindeligt bragt i nu nedlagt hjemmeside på blog.khj.dk – den 14. juni 2021.
– Her flyttet til blog på nærværende hjemmeside den 18. december 2021 i let redigeret men alt væsentligt med samme indhold.

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere