Det så trist - det så trist

Arbejdstilsynet har tilsyneladende særdeles
kritisk fokus på arbejdsmiljøet i FGUFYN.
Sådan burde det STADIG ikke være…
Vurder selv…

Efter arbejdstilsynets besøg: Trist gul smiley til FGUFYN.
Netmediet A4: “Arbejdet med elever er ikke forsvarligt”

Der skal tilsyneladende grundig dybdeborende journalistik til fra et landsdækkende medie før offentligheden får bare et flig af kendskab til, hvor slemt det stadig står til med arbejdsmiljøet i FGUFYN.  Og det godt og vel 4 år efter institutionens oprettelse og ansættelsen af ansvarshavende rektor Gitte Lykkehus.

Der burde ikke være trist arbejdsmiljø på FGUFYN.

Der kunne være taget fat og løst mange problemstillinger for længe siden. Endvidere er det mere end svært for interesserede skatteborgere og forældre at følge med i, hvad bestyrelsen gør ved problemet.

“Skrivelse fra medarbejderne i Odense” og “Nyt fra skolerne” er typisk blandt de mange lukkede punkter på bestyrelsesmøderne, som hverken institutionens egne medarbejdere eller offentligheden tilsyneladende må kende indholdet af.  Referat pkt. 8 og 9 bestyrelsesmødet 28. marts 2022.

– Måske “Skrivelsen fra medarbejderne i Odense” netop forholder sig til arbejdsmiljø?
– Måske har netmediet A4-Arbejdsmiljø fået agtindsigt?

Lukketheden i bestyrelsen er for mig at se komplet uforståelig og næppe i overensstemmelse med “Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v.”. Endelig medvirker lukkedtheden kun til at spekulere i motiver og er derfor, efter min opfattelse, i sig selv særdeles ødelæggende for arbejdsmiljøet.

Selvfølgelig påvirker nyt altid arbejdsmiljøet.

Ny organisering og forflyttede medarbejdere udfordrer altid arbejdsmiljøet. Når så forandringen oven i det sker i modvilje fra en stor gruppe virksomhedsoverdragede medarbejder, SÅ er der virkelig noget at se til for bestyrelse, rektor, skoleledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter.

Den øvelse er tilsyneladende slet ikke lykkes i FGUFYN.

Det primære ansvar påhviler rektor Gitte Lykkehus og bestyrelsen.

Vi kendte godt til arbejdsmiljøproblemer på produktionsskolen, men vi gjorde noget effektivt ved det.

I 2013 flyttede Østfyns Produktionsskole fra Kerteminde (Strandgaard og Grønnegårds Allé) til de fantastiske faciliteter i Marslev. Som bekendt bakket op med 8,4 mil. kr. fra Mærsk.

Flytningen gav nye muligheder og forandringer, som alle ikke var lige begejstret for. Derfor blev der med bestyrelsen, ledelsens- og tillidsfolkenes fulde opbakning hyret en certificeret arbejdsmiljøkonsulent.

Det kostede mange penge. Men alternativet var ikke eksisterende.

Det eksterne islæt var helt afgørende for tilliden. Konsulenten gjorde det fra start klart, at han var organisationens mand. Hverken bestyrelsens- lederens- eller medarbejderens.

Det var en meget grundig proces, som inkluderede pædagogiske dage, individuelle interviews og rådgivning, og konsulentens overværelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og til sidst anbefalende rapportering.

Processen betød, at der blev holdt et spejl op foran alle – men naturligvis i et individuelt og fortroligt miljø.

Ikke alle (incl. mig selv!) kunne li’ billedet. Men alle blev nødsaget til at forholde sig til konsulentens iagttagelser og rådgivning.

Et par stykker forlod skolen. Men processen gav erkendelse og anerkendelse og fik skolen videre i en positiv, åben og samarbejdende konsensus.

Det burde og kunne være gået anderledes i FGUFYN.

Allerede den 15. januar 2020.  Kun 4 måneder efter opstart med elever var den helt gal. Og det på trods af at rektor havde haft 7 måneders ansættelse uden elever og personale til at få tingene forberedt bedre.

Daværende tillidsmand OG bestyrelsesmedlem Johannes Ingwersen var i DR-nyhederne med en ret præcis fortælling om hvor slemt det stod til.

Hvad der der efter skete forsvinder fuldstændig i tågerne.  I alt fald var han fraværende fra bestyrelsesmødet allerede tre uger efter (6. feb. 2020) -og det efterfølgende hele års syv bestyrelsesmøder – Til der pludselig den 4. feb. 2021 var en ny tillidsmand i bestyrelsen.

Som medlem af ledergruppen erindrer jeg ikke at være orienteret om hvad der videre skete.

Der er ikke meget der tyder på, at den åbne og vidende tillidsmand blev mødt med lige så stor åbenhed af rektor og bestyrelse. Og det på trods af at bestyrelsens 11 medlemmer er domineret af  to fagforeningsmedlemmer (LO), en medarbejderrepræsentant, tre socialdemokrater og en SF formand. Alle disse oplever jeg normalt meget optaget af arbejdsmiljø – uden af den grund at sige, at øvrige medlemmer ikke også er det.

Tanken strejfer mig, om den åbenmundede tillidsmand blev “banket” på plads og efterfølgende sygemeldt lige som de mange kollegaer, han fortalte om til DR. Spørgsmålet forbliver en personalesag, som kun rektor og formodentlig bestyrelsen kender til.

Men påfaldende er det, at institutionens ledelse ikke formåede at få en problemløsende dialog ud af hændelsen.

Netmediet A4-Arbejdsmiljø har den 7. apr. 2022 behandlet det fortsat dårlige arbejdsmiljø på FGUFYN – Underligt at der skulle et landsdækkende medie til at opdage problematikken.

 

Da netmediet A4-Arbejdsmiljø er et abonnementmedie, har jeg ikke for nærværende kendskab til andet end overskrifterne. Her fortæller rektor Gitte Lykkehus, at hun erkender problemerne og tager situationen “ekstremt seriøst”.

Den fortælling lyder i mine øre som et hult ekko.

Allerede den 29. okt. 2019 havde medarbejdernes fagforening Udannelsesforbundet indbudt alle medlemmer i FGUFYN til stormøde på FGUFYN-Odense.

Mødets formål var, at forbundet kunne få medlemmernes oplevelse af, hvor i de oplevede arbejdsmiljø-problemerne i FGUFYN.

Meget sigende for tillidsniveauet måtte ingen ledelsesrepræsentanter deltage i mødet.

Efterfølgende mødet gennemgik forbundets formand og konsulent medarbejdernes oplevelser for rektor og institutionens ledergruppe.

Der blev taget et tematiseret referat i 38 punkter. Disse blev der sat svar/handling og ansvarlig på.

Inden suspendering og min afskedigelse oplevede jeg ikke en systematiseret og målopfølgende tilgang til de mange oplistede problemstillinger.

Den 20. nov. 2019 skrev skoleudvalget (tilligsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, veljler/souchef og skoleleder) på “min” FGUFYN-Kerteminde en mail til rektor Gitte Lykkehus med enmet “Forslag til snarlig gennemførsen af arbejdspladsvurdering (Lovpligtig APV)” – I forslaget anbefalede vi brug af ekstern konsulent.

Den 13. dec. 2019 fulgte jeg henvendelsen til rektor op med en ny mail med orientering om et formodet krav fra Arbejdstilsynet.

Jeg oplevede ikke at opfordringerne blev fulgt.

Jeg har ikke kendskab til, at der på FGUFYN blev lavet APV i den tid, hvor jeg var ansat som skoleleder

Skolens arbejdsmiljørepræsentant meddelt mig en oplevelse af, at trivselsundersøgelsen (APV) først skulle laves i 2021.

Det er mig en gåde, hvorfor bestyrelsen IKKE for længst har trumfet rektor og sat en – eller rettere et team – af professionelle certificerede arbejdsmiljøkonsulenter på sagen.

En sådan indsats ville for FGUFYN institutionen helt sikkert koste en hel del – lige som det gjorde for Østfyns Produktionsskole.

Alternativet har ind til videre, og som jeg ser det, kostet meget mere i mange arbejdsbetingede korte- og langtidssygdomme, seks opslidende fyringsrunder, elevflugt, total skolelederudskiftning og overhængende fare for dårlig rekruttering.

Desværre var rektor heller ikke interesseret i de gode erfaringer på Østfyns Produktionsskole med brug af ekstern certificeret arbejdsmiljøkonsulent. Det undrer mig overhovedet ikke.

Men nu – NU tager rektor Gitte Lykkehus situationen “ekstremt seriøst”…

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere