Blog om FGUFYN

Karsten Holm Jensen
Seneste indlæg: 27. november 2022

Mine oplevelser da Østfyns Produktionsskole overgik til FGUFYN

På denne side bringes blog om FGUFYN i ekstrakt. Klik på det enkelte indlæg for at få det i helhed og med eventuelle link til bilag.

Alle blogindlæg er udtryk for mine personlige oplevelser og holdninger. Faktuelle fejl er naturligvis søgt undgået. Formålet er reflektion og dermed eftertanke for interesserede.

Blogindlæg kan læses som supplement til historien om Østfyns Produktionsskolen 1988-2019. Historien vil over tid blive skrevet, visualiseret og dokumenteret i eget afsnit her på hjemmeside.

FGUFYN bestyrelsen indkaldt – lukning af Marslev overvejes

FGUFYN bestyrelsen indkaldt – lukning af Marslev overvejes

Bestyrelsen indkaldt til ekstraordinært møde den 23. november 2022.
Anledningen er alvorlig. Et fortroligt revisornotat taler ind i de to gennemførte ekstraordinære punkter.
De handler om afskedigelser igen og igen MEN nu også lukning af skoler. Dog er kun lukning af skolen i Kerteminde/Marslev nævnt offentligt. Andre besparelser på kort og lag sigt blev også behandlet.
Det offentliggjorte materiale kan læses på institutionens hjemmesiden.
I bloggen her gives analyse, holdninger og henvisninger.

læs mere
Trist arbejdsmiljø på FGUFYN

Trist arbejdsmiljø på FGUFYN

Netavisen A4-Arbejdsmiljø har opfanget og omtalt en særdeles kritisk rapport fra Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøet i FGUFYN.

Efter seks alvorlige fyringsrunder, mange lang- og korttidssygemeldte medarbejdere, elevfravær og total lederudskiftning undrer situationen mig desværre ikke.

Derimod undrer det mig mildt sagt, at det er kommet så vidt. Det havde overhovedet ikke været nødvendigt.

læs mere
Tid til FGUFYN bestyrelsens egen evaluering

Tid til FGUFYN bestyrelsens egen evaluering

Den 1. maj 2022 er det skiftedag i FGUFYN. Der afgår den tidligere bestyrelse og en ny tiltræder.

Det er tid til FGUFYN bestyrelsens egen evaluering. Det har den pålagt sig selv i sin forretningsorden.

Som jeg har beskrevet i tidligere indlæg, ser det efter John Skov Hansens udsagn ud til, at bestyrelsesformanden Mogens Mulle Johansen tager forholdsvis let på forpligtelserne i bestyrelsens forretningsorden.
Så måske bliver det så som så, hvor meget evaluering det bliver til.

Interessant er det ikke desto mindre, hvordan det er gået med FGUFYN-Kerteminde.

I det følgende gives nogle emner, som egner sig til både refleksion og evaluering.

læs mere
Disruption i FGUFYN

Disruption i FGUFYN

Hele 6 fyringsrunder i FGUFYN – indtil videre.

Mange nedlagte værksteder (kaldet fagtemaer) samtidig med oprettelse af nye.

Der til har nu den sidste af oprindelig 6 skoleledere meddelt sin afgang.

Institutionens elevtal var 913 start i August 2019. I december 2021 var det tal 505. De elever kunne være på 2 skoler i stedet for fem – snart måske kun 1. Samtidig investeres i ny skole i Nyborg.

Hvad sker der i FGUFYN.

Er det rektors nødvendige disruption på vej mod en ny innovativ storhed for FGUFYN og institutionens kunder.

Eller hvad er det, der sker? Vurder selv.

læs mere
Blev han kuppet ud af FGUFYN forretningsudvalget?

Blev han kuppet ud af FGUFYN forretningsudvalget?

Blev John Skov Hansen kuppet ud af forretningsudvalget for FGUFYN længe inden han forlod bestyrelsen. Noget kunne tide på det.

Længe inden exit fra bestyrelsen forlod John Skov Hansen pludselig også forretningsudvalget.

Blev han kuppet ud?

Og var der omstændigheder, som blev udnyttet til efterfølgende at gøre bestyrelsesarbejdet surt for ham?

Her er historien og dokumentationen.

læs mere
Mogens Mulle Johansen i forklaringsproblemer

Mogens Mulle Johansen i forklaringsproblemer

I Fyens Stiftstidende (21.06.2021) afviser bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen de begrundelser, John Skov Hansen har fremført for ikke længere at kunne tage medansvar i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden mener, John Skov Hansen hænger sig i detaljer. Men bestyrelsesformanden skal slet ikke vurdere rimeligheden af et bestyrelsesmedlems informationsbehov.
Han er i bestyrelsens forretningsorden (pkt. 3) ikke alene forpligtet til at give information – Der opfordres lige frem til, at ingen medlemmer holder sig tilbage med at stille spørgsmål!

Nu efterlyder et nyt bestyrelsesmedlem (en tillidsmand) stort set det samme som John Skov Hansen. Mon ikke en tillidsmand kan få SF’eren Mogens Mulle Johansen på bedre tanker.

Her er historien og dokumentationen.

læs mere
John Skov Hansen ude af bestyrelsen for FGUFYN

John Skov Hansen ude af bestyrelsen for FGUFYN

John Skov Hansen blev udpeget af Dansk Industri til bestyrelsen for FGUFYN. Baggrunden var markant: Produktions- og administrerende direktør på Lindø, tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Dansk industri og fra 2007 i bestyrelsen og senest næstformand for Østfyns Produktionsskole.

Ingen tvivl om et hos ham varmt bankende hjerte for de unge, der ikke går den lige vej i uddannelse. Han kunne i høj grad identificere sig med dem, har han fortalt. Han var i produktionsskolens bestyrelse særdeles aktiv og informations- og rapporteringskrævende. Han tog bestyrelsesansvaret alvorligt.

I bestyrelsen for FGUFYN har han nu givet op. Forladt bestyrelsen i utide. Kunne ikke længere tage medansvar.

Han fik ikke den information, han var berettiget til. Og han mødte en magtfuldkommenhed hos bestyrelsens formand Mogens Mulle Johansen som han ikke mener tog bestyrelsens forretningsorden alvorlig.

Her er historien og dokumentationen.

læs mere
Historien om en terrasse

Historien om en terrasse

En ny nabo til FGU i Marslev var sur på en terrasse.

Eller i virkeligheden var del vel elevers adfærd på en terrasse – som slet ikke var en terrasse men en myndighedskrævet flugtvej til terræn.

Flugtvejen havde i en gavl væk naboen fået karakter af en terrasse og den skulle der have været søgt om byggetilladelse til, viste det sig.

Og så havde skolen fældet træer ulovligt – Sagde man – Det var bare ikke skolen, men kommunen der havde fældet, og det var sket for længe siden.

Sådan blev den lille fjer eller to til store mediehøns.

Her er historien og dokumentationen.

læs mere
Kun TO tilbage i FGUFYN Kerteminde

Kun TO tilbage i FGUFYN Kerteminde

15. jan. 2022 OPDATERING:

Kun 2 medarbejdere fra Østfyns Produktionsskole er nu tilbage i FGUFYN Kerteminde

Det bedste fra produktionsskolen skulle med ind i FGU. Sådan var alle enige.

I 2017 blev produktionsskolens bestyrelse udvidet til 4 byrådsrepræsentanter for at sikre bedst mulig overgang ind i FGU med stor kommunal indflydelse. Der blev enstemmigt vedtaget strategier og beslutning om, at der blev brug for alle medarbejdere.

Nu er der kun 2 tilbage. Fyret, enkelte alvorligt syge, et par stykker har selv sagt op.

Det hele under accept af Kerteminde kommunes to skiftende repræsentanter i bestyrelsen borgmester Kasper Olesen og udvalgsformand Jutta Nielsen.

Her er historien og dokumentationen – opdateret.

læs mere
Hele historien om de fyrede ledere

Hele historien om de fyrede ledere

Jeg har været tilknyttet Kerteminde Kommune i 41 år. Lærer, ungdomsskoleinspektør med kommunens produktionsskole til skolen ved lov fra 1998 overgik til selveje – hvor jeg fulgte med.

Vi startede kommunens produktionsskole i Urup. Ombyggede selv Strandgård. Købte og udbyggede på Grønnegårds Allé. I 2012 købte skolen Kruuses ejendom i Marslev. Flyttede i 2013 der til efter ambitiøse ombygninger og et væld af nye visioner.

Igennem halvandet år både afviklede vi produktionsskolen og forberedte en ambitiøs overgang til FGU fra den 1. august 2019.

Efter 9 måneder var det slut for min sous chef og jeg. Suspenderet, afskediget og hjemsendt et år inden min pension.

SÅDAN lige klaret af rektor Gitte Lykkehus på telefon og over nettet på “Teams” – men dog sluttet af med rektors ønske om “en fortsat god dag”…

Her er historien og dokumentationen.

læs mere

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere