Opdatering 15. januar 2022

Rektor i FGUFYN nærmer sig den totale udradering af Kerteminde medarbejdere fra Østfyns Produktionsskole

Efter hvad der er mig oplyst, er nu kun to tilbage i FGUFYN Kerteminde af den gruppe på atten medarbejdere fra den oprindelige  Østfyns Produktionsskole. Det var ellers meningen af produktionsskolen skulle udgøre fundamentet i FGU.

Med så få tilbage nærmer rektor Gitte Lykkehus sig den totale udradering af de virksomhedsoverdragede medarbejdere fra Østfyns Produktionsskole.

Måske tager jeg fejl.

Bestyrelsesreferaterne er ikke særligt informative på den sag.

Men Kerteminde Kommunes repræsentant i bestyrelsen borgmester Kasper Olesen kender sikkert alt til forholdet. Det samme gælder for Lars Hansen der er udpeget til FGUFYN bestyrelsen af fagbevægelsen. Fælles for de to er, at de også sad i bestyrelsen for Østfyns Produktionsskole inden overgangen til FGUFYN.

 

Alle skulle med

Det bedste skulle med fra produktionsskolen
til FGU – DERFOR også medarbejderne.
Efter et par år er kun to medarbejdere tilbage.

Blogindlæg og illustration fra 29. november 2020:

De mange afskedigede fra FGUFUN skolen i Kerteminde er blot taget til efterretning af bestyrelsen

Da den Forberedende Grunduddannelse (FGU) åbnede dørene for de første elever den 1. august 2019, var det med et klart politisk ønske om at videreføre de bedste erfaringer fra produktionsskolerne.

Produktionsskolerne var blevet nedlagt og virksomhedsoverdraget med personale, bygninger og alle aktiver ind i FGUFYN.

Produktionsskolen i Kerteminde var godt forberedt til FGUFYN

Medarbejdere, ledelse og bestyrelsen på Østfyns Produktionsskole havde fra 2017 og frem til virksomhedsoverdragelsen ind i  FGUFYN grundigt tunet skolen til at møde den nye situation bedst muligt.

Det indebar selvfølgelig også fastholdelse at alle de dygtige medarbejdere. Dét havde bestyrelsen besluttet. Beslutningen skulle sikre, at det bedste fra 32 års erfaring i Østfyns Produktionsskole blev videreført ind i FGUFYN.

Nu efter kun 15 måneder er blot 4 af de oprindelige 18 medarbejdere i Kerteminde tilbage. 2 er rejst. 12 er fyret. Der er altså kun 12 % af “arvemassen” tilbage til at videreføre det bedste fra Østfyns Produktionsskole ind i FGUFYN skolen i Marslev i Kerteminde Kommune.

Afskedigelser og de få tilbage i Kerteminde kan ikke kun begrundes elevantal

Et elevfald i hele institutionen på 25 % fra godt 1.000 i starten til ca. 750 ved udgangen af 2020 forklarer et muligt behov for personaleændringer.

Men der er næppe kun 12% tilbage af de oprindelige medarbejdere på institutionens andre skoler.

Afskedigelserne synes meget markante i Kerteminde

Der er tre gengangere fra Østfyns Produktionsskole i bestyrelsen for FGUFYN. Det er Jutta Nielsen (Kerteminde kommunes repræsentant!). Hun var også i produktionsskolens forretningsudvalg. John Skov Hansen. Han var næstformand i produktionsskolens bestyrelse. Og Lars Hansen som selv er bosiddende i Marslev.

Det kan undre, at de tre gengangere har ladet denne massakre ske uden at tage forbehold.

Det tætteste offentligheden kan komme på et muligt svar er i referaterne fra bestyrelsens møder.

På bestyrelsens møde den 29. september 2020 står i:
pkt. 7 Til-/afgang personale i perioden d. 1/7 – 30/9-20.
Referat:
“Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker at få et overblik tilbage fra d. 1/8-19.

Bestyrelsen søger overblik – Spørgsmålet er om den har det

At bestyrelsen ønsker overblik på ansatte og afskedigede fra institutionens start synes at være bedre sent end aldrig.

I Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse står i § 18: “Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale”.

Bestyrelsens efterlyste overblik skyldes formodentlig lovens § 18 Stk. 2. hvor der står:
“…bestyrelsen kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen”.

Den bemyndigelse har bestyrelsen givet rektor Gitte Lykkehus i bestyrelsens forretningsorden, som er vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. december 2019.
Her står i pkt. 9 om lederens hovedfunktioner, bl.a.:
At ansætte og afskedige institutionens personale…
og endvidere
Gennemførte ansættelser og afskedigelser forelægges bestyrelsen til orientering“.

Rektor har fået magt til fyringer og  nyansættelser. Den magt er effektivt brugt i FGUFYN Kerteminde.

Det bemærkes, at rektor Gitte Lykkehus ikke alene i nærmere bestemt omfang, men i det hele taget er bemyndiget til selv at afskedige og ansætte alt personale uden undtagelse, og at hun kun efterfølgende og uden indholdsspecifikation har orienteringspligt til bestyrelsen. Denne magtbeføjelse er helt uhørt.

Bestyrelsens ønske om overblik er ikke alene forståelig, men også nødvendig.

Bemyndigelsen til rektor fritager ikke bestyrelsen for ansvaret. Det er fastlagt i de almindelige forvaltningsretlige regler og i institutionens egne vedtægter §9, stk. 3

Det må formodes, at bestyrelsen nu ikke alene søger overblik over til- og afgange i personalet tilbage fra institutionens start.

Det må også forventes at bestyrelsen evaluerer og vurderer rektors håndtering- og konsekvenser af den vidtrækkende delegation til de mange afskedigelser.

Bestyrelsen burde stille centrale spørgsmål til det skete i Kerteminde

Opgjort skolevis burde det være oplagt at undersøge:

1) Afskedigelser begrundet i medarbejdernes egne forhold som sygdom og årsager samt manglende kompetencer.  Hvad der aktivt har været gjort for at få ellers dygtige sygemeldte medarbejdere tilbage i arbejde – her under og specielt for de (mange?) syge grundet arbejdsforhold i FGUFUN.

2) Afskedigelser begrundet i institutionens forhold som økonomi og strukturændringer. I hvilken udstrækning har rektor  undersøgt alternativer til dyre afskedigelser. Vejledning er beskrevet i Moderniserings-styrelsen håndbog om afskedigelser, side 37.

Udvælgelseskriterier. Alle er ansat i institutionen. Der er interessant om og hvordan rektor har benyttet personalemæssige rokader

Bestyrelsen kan selvfølgelig hvis den vil rekvirere ekstern undersøgelse

Bestyrelsen har mulighed for at benytte skolens revisor til at forestå en sådan undersøgelse. Revisor laver ud over økonomisk revision også forvaltningsrevision, som består i at undersøge kvaliteten af ledelsens dispositioner.

Bestyrelsen kan bede revisor undersøge de opsagtes oplevelser.

Ud over rektors håndtering af afskedigelser kunne det også, og måske i særdeleshed, være i bestyrelsens interesse at skrue tiden tilbage til drøftelserne omkring den vedtagne forretningsorden og delegationens vedtagelse den 10. december 2019.

Spørgsmålet er om bestyrelsen gav den omfattende magt til rektor med åbne øjne

Blev bestyrelsen af rektor Gitte Lykkehus grundigt orienteret om, at den omfattende delegation til hende var meget vidtrækkende.

Og var bestyrelsen også blevet orienteret om ministeriet og Ombudsmandens generelle anbefalinger (fra 2005) til forretningsorden for ungdomsuddannelserne, hvor det om ansættelsesdelegation til lederen i det mindste hedder:
at ansættelse eller opsigelse af ledere og afskedigelse af personale med høj anciennitet besluttes af bestyrelsen efter indstilling fra institutionens leder“.

Var bestyrelsen klar over forskellen på det besluttede og ministeriet vejledning

Det må forventes, at rektor tydeligt har vejledt bestyrelsen om disse forhold i lov og vejledninger. Og således at bestyrelsen har givet rektor den vidtrækkende delegation med helt åbne øjne.

Det kan konstateres, at tilsyneladende ingen bestyrelsesmedlemmer i referaterne har taget forbehold for delegationen.

Hvordan og om bestyrelsen har forholdt sig til “orienteringerne om afskedigelserne” er ikke at finde i noget referat.

Selvfølgelig må personfølsomme oplysninger ikke oplyses i et offentligt referat.

Det må tilgengæld og lige så selvfølgelig det generelle. Men her som så mange andre steder i referaterne står blot det det intetsigende og lakoniske “taget til efterretning”.

 

Karsten Holm Jensen
Oprindeligt bragt i nu nedlagt hjemmeside på blog.khj.dk – den 29. november 2020.

Her flyttet til blog på nærværende hjemmeside den 18. december 2021 i let redigeret men alt væsentligt med samme indhold.

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere