Tager det ikke alvorligt

Bestyrelsesformandens pligter er nedskrevet
i forretningsorden. Den tager Mulle tilsyne-
ladende ganske let på.
Vurder selv…

Fyens Stiftstidende har fulgt op. Mogens Mulle Johansen i forklaringsproblemer

John skov Hansen’s drastiske afgang fra bestyrelsen i FGUFYN har jeg grundigt berettet om i blog den 14.06.2021.

Nu har Fyens Stiftstidende (21.06.2021) haft en snak med det udmeldte bestyrelsesmedlem. Det er der kommet en artikkel ud af.

Journalisten har naturligvis også henvendt sig til bestyrelsens formand Mogens Mulle Johansen for en kommentar.

Formanden afviser både på egne og den samlede bestyrelses vegne udsagnene fra John skov Hansen. Formanden mener John Skov Hansen hænger sig i detaljer.

Mangelfuld information er et formandsproblem

Den manglende information er et stort problem i forhold til forretningsorden

Over længere tid fik John Skov Hansen ikke fyldestgørende, systematiseret og sammenhængende information som grundlag for varetagelse af sit bestyrelsesansvar i FGUFYN.

Sådan fortæller han blandt meget andet i interviewet med Fyens Stiftstidende som opfølgning sit åbne brev om nødvendig afgang fra bestyrelsen.

Situationen er grotesk al den stund, at der i bestyrelsens forretningsorden pkt. 3 bl.a. står:
“Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.”

Pinagtigt for Mogens Mulle Johansen

Når bare ét medlem af en bestyrelse oplever ikke at få eller endnu værre forhindres i at få den information, vedkommende har pligt til at tilegne sig, så er den gal, rivende gal – og burde kalde på bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansens omgående handling.

Hvis den som i tilfældet her udebliver, så burde og skal bestyrelsen vågne op.  

I stedet for handling kommer bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen i interview med Fyens Stiftstidende med en pinagtig og uværdig bortforklaring om, at John Skov Hansen, der er tidligere værftsdirektør og udpeget af Dansk Industri, hænger sig i detaljer og enkeltsager.

Tvivl om Mulle overhovedet har læst brevet

I en positiv vinkel efterlader det tvivl om, hvor vidt formanden overhovedet har læst det åbne brev fra John Skov Hansen.

Tvivlen næres af, at det kun er brevets 3 første linjer der er medtaget bestyrelsens referat (pkt. 10 evt.).

Nærmere sandheden er det nok, at formand OG bestyrelsen med det selektive referat ikke ønsket at John Skov Hansens krifik blev  offentliggjort.

Nyt bestyrelsesmedlem i samme oplevelser som John Skov Hansen

På den offentliggjorte dagsorden for bestyrelsesmødet den 24.06.2021 har et nyt bestyrelsesmedlem (tillidsrepræsentant for medarbejderne) fået medtaget et punkt 7, som også handler om mangel på fyldestgørende, systematiseret og sammenhængende information.

Ja faktisk endnu værre. Også tilbageholdelse af information.

Helt generelt handler punktet om parallelle oplevelser til meget af det, John Skov Hansen forgæves efterlyste.

HVIS ikke bestyrelsen afviser bestyrelsesmedlemmets fremstilling i punktet, så har bestyrelsen et problem. Hvordan kunne formanden så offentligt og på hele bestyrelsens vegne totalt afvise John Skov Hansen med samme oplevelser.

Det giver ingen troværdig mening at afvise den første men imødekomme den anden.

Ledergruppe i arbejdstøjet om lavt elevtal og økonomi.

Apropos det forestående bestyrelsesmøde og manglende forretningsplan.

John Skov Hansen efterlyste i sit åbne brev også forretningsplaner og professionel økonomisk styring:

På bestyrelsesmødet (24.06.2021) er også at læse i pkt. 10, at forretningsudvalget, ledergruppe og medarbejderrepræsentanter skal have et ekstraordinært møde om om problemer med elevtal, økonomi mm.

Samtidig med dette er at læse i pkt. 12:

Køb af ny dommisil i Nyborg kører videre (på “følelser” jvf. John Skov Hansen). Det sker desuagtet manglende forretningsanalyse altså elevtal, økonomisk- og pædagogisk- rentabilitet, som efterlyst af John Skov Hansen.

Opfordring til at bringe kontroversielle emner op

Hvordan hænger de to forhold sammen med formandens (på hele bestyrelsens vegne) afvisning af John Skov Hansens efterlysninger af information og langsigtet økonomisk analyse.

OG:

Formandens igen på hele bestyrelsens vegne påstand om, at John Skov Hansen hænger sig i detaljer og enkeltsager.

Bestyrelsen burde igen igen gøre formanden opmærksom på egen forretningsorden hvor der står: “…ingen medlemmer holder sig tilbage med at stille spørgsmål og bringe kontroversielle emner op…”

Det er for mig mere end svært at undgå at tænke Mulle og magtarrogance sammen.

Karsten Holm Jensen
Oprindeligt bragt i nu nedlagt hjemmeside på blog.khj.dk – den 22. juni 2021.

Her flyttet til blog på nærværende hjemmeside den 18. december 2021 i let redigeret men alt væsentligt med samme indhold.

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere